payrollevenementen.nl

Payroll evenementen

Welkom op de website met uitleg over payroll bij en voor evenementen in de evenementenbranche in Nederland.

U bent misschien een eigenaar van een evenementenbureau en/of werkgever in de evenementenbranche en op zoek naar informatie over payroll of zoekt een payrollbedrijf, die in de evenementenwereld thuis is, voor uw evenementen of evenementenbureau? Stopt u dan met verder zoeken! Payroll evenementen is namelijk in Nederland de website, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk onderstaand beknopte informatie over de dienstverlening payroll bij evenementen of in de evenementenbranche in Nederland. Heeft u na dit gelezen te hebben nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor bij uw evenementen van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw evenementen of evenementenbureau in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw evenementen, evenementenbureau, evenementenmedewerkers, CAO en de bijbehorende payrolltarieven in de evenementenbranche in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor evenementen in Nederland aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll worden de administratieve taken van u als evenementenondernemer, c.q. werkgever, en de daarbij behorende juridische arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s en verplichtingen als werkgever volledig door een payrollbedrijf, met ervaring in de evenementenbranche in Nederland, uit handen genomen. Het gaat hierbij om (nieuwe) evenementenmedewerkers, die u zelf heeft geworven en geselecteerd en waarbij het payrollbedrijf vervolgens bij payroll formeel juridisch de werkgever van wordt.

Met payroll least/huurt dus u als het ware uw eigen evenementenpersoneel terug, maar bent u van alle administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag verlost. Omdat u zo meer tijd en geld voor andere belangrijkere zaken rond uw evenementen of binnen uw evenementenbureau overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten in de evenementenbranche in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar evenmentenpersoneel naar payroll over te zetten (er zijn daardoor in Nederland al momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers werkzaam). Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw evenementen of evenementenbureau in Nederland bij ons aan!

Waarom payroll bij evenementen in Nederland?

U realiseert het zich ongetwijfeld: een groot evenement staat voor uw deur en dus ziet u zich als ondernemer en/of werkgever in de evenementenbranche weer genoodzaakt om tijdelijk personeel voor uw evenement in te schakelen. Dit betekent dat u automatisch weer veel administratieve rompslomp staat te wachten. Juist in een branche die vraagt om snel te kunnen schakelen, levert de inzet van tijdelijk personeel daarom vaak meer tijdverlies op, dan goed voor uw evenementen of evenementenbureau is! Bovendien krijgt u door kortlopende arbeidscontracten met een verhoogde premies te maken. De oplossing voor u is dan payroll.

U heeft namelijk helemaal geen tijd voor bureaucratie en ingewikkelde regelgeving. Dat hoeft ook niet! Bij payroll neemt het payrollbedrijf namelijk, als juridisch werkgever, u al uw rompslomp van uw loonadministratie en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van u over. Hierdoor houdt u meer tijd over om het overzicht op en tijdens uw evenementen te bewaren!

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij uw evenementen niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en eventueel ook geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een feest zou dat voor u zijn!

Vraag een payrollofferte voor evenementen in Nederland aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll in de evenementenbranche interessant?

Voor iedere ondernemer en/of werkgever in de evenementenbranche, die veel parttimers, oproepkrachten en seizoenskrachten in dienst heeft, is payroll interessant. De zorg van ondernemers en/of werkgevers in de evenementenbranche, naast de kosten, is de enorme papierwinkel waarmee het aantrekken van een tijdelijke medewerker tegenwoordig in Nederland vergezeld gaat.

Er moet een juist contract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. En tenslotte bent en blijft u ook nog voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties in Nederland verantwoordelijk.

Hoe lang of kort een medewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw evenementenpersoneel bij payroll evenementen te payrollen, bent u van al deze zaken en verhoogde premies voor kortlopende arbeidscontracten in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Wat kost payroll bij evenementen in Nederland?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost een evenementenmedewerker bij een evenement u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland personeel tijdens evenementen in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten aan allerlei verschillende instanties door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker u exact tijdens een evenement per uur kost.

Omdat wij van payroll evenementen met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een ondernemer en/of werkgever in de evenementenbranche zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten tijdens een evenement te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten voor of tijdens uw evenementen, dan bent u sowieso met payroll evenementen 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen in plaats van uitzenden laat payrollen, tot soms wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll evenementen

Wij van payroll evenementen kunnen elke MKB-ondernemer en/of werkgever in de evenementen en hospitality branche in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw evenementen of evenementenbureau in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw evenementen, evenementenbureau en medewerkers in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor evenementen in Nederland aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de evenementenbranche

Veel van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons van payroll evenementen o.a. ook hun payrolldiensten in de evenementen en hospitality branche in Nederland aan. Naast wij van payroll evenementen zijn sommige, zoals Kolibrie Payroll en Prokx Payroll, ook in het payrollen van evenementen in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll bij evenementen

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de evenementenbranche in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll bij evenementen

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll evenementen uw personeels- en salarisadministratie van uw evenementen en/of evenementenbureau met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw evenementenpersoneel bij evenementen zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll bij evenementen veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau in en voor de evenementenbranche samenwerkt. Hierbij zijn de tariefverschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll bij evenementen

U weet bij payroll vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering, calculaties en offertes voor uw evenementen rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief over alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw evenementenmedewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw evenement met payroll.

Minder administratie met payroll bij evenementen

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw evenementenbureau of tijdens uw evenementen.

U blijft de baas op en tijdens uw evenement

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' op en tijdens uw evenement. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de gang van zaken op en tijdens uw evenementen, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw evenementenmedewerkers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll bij evenementen

Uw huidige en/of nieuw geworven evenementenmedewerkers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw evenementenmedewerkers. U heeft bij payroll namelijk geen personeel bij uw evenementen op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll bij evenementen

Omdat u geen juridisch werkgever van uw evenementenpersoneel bij payroll meer bent, heeft u ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw evenementenmedewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw evenementenmedewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw evenementenmedewerkers wordt door payroll evenementen bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw evenementenmedewerkers in de evenementen en hospitality branche in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw evenementen of evenementenbureau in Nederland bij ons aan!